piątek, 29 maj 2020
Sefer Jecira PDF Drukuj E-mail
Napisał Marek Rostkowski   
Spis stron
Sefer Jecira
Podwojne połączenia Liter
O Literach Matkach
O Literach Podwojnych
O Literach Zwykłych
22 Litery, podsumowanie
Literatura


Źródło: rękopis Watykan 299
przekład ze starohebrajskiego: Mariusz Prokopowicz
Wydawnictwo: PICO Warszawa 1994

I.  O  DWUDZIESTU  DWÓCH  LITERACH


-17-

Dwadzieścia dwie Litery Fundamenty: trzy Matki, siedem podwójnych i dwanaście zwykłych. Wyryte są w dźwięku, wyciosane w tchnieniu, usytuowane w ustach w pięciu miejscach. Zawiązane na czubku języka, jak płomień w rozżarzonym węglu.
ALEF, HE, HET, AIN - dotykają końca języka i gardła.
BET, WAW, MEM, PE - realizują się pomiędzy ustami i na czubku języka.
GIMEL, JOD, KAF, KOF - są wycięte według miary środka języka.
DALET, TET, LAMED, NUN, TAW – na czubku języka dotykają z dźwiękiem.
ZAIN,SAMEK, CADE, RESZ, SZIN - pomiędzy zębami i w języku spoczywają.

KOMENTARZ:
Litery Matki są trzy: ALEF, MEM, SZIN. O ich znaczeniu powiedzą dalsze części Księgi.

WYMOWA:
Siedem podwójnych to: BET, GIMEL, DALET, KAF, PE, RESZ, TAW. Są one podwójne, ponieważ wymawiane są albo twardo, wybuchowo (niekiedy, aby to zaznaczyć stawia się w środku litery kropkę zwaną dagesz), albo miękko, słabo.

BET wymawiamy jak b (wybuchowo ) albo w (słabo).
GIMEL wymawiamy jak g (wybuchowo) albo gh (słabo).
DALET wymawiamy jak d (wybuchowo) albo th (-angiel., słabo).
KAF wymawiamy jak k (wybuchowo) albo ch (słabo).
PE wymawiamy jak p (wybuchowo) albo f (słabo).
RESZ wymawiamy jak r (wybuchowo) albo r (gardłowo, słabo).
TAW wymawiamy jak t (wybuchowo) albo th (słabo).

ALEF, HE, HET, AIN to litery związane z gardłem (gardłowe). Rodzą się, gdy tchnienie powietrza (w hebrajskim RUACH znaczy POWIETRZE, DUCH) dotyka i języka, i gardła, które mają centralny udział w wydobyciu dźwięku.

1) ALEF to ledwie słyszalny przydech, lekkie tchnienie, dźwięk tak delikatny, że przyjmuje brzmienie od następującej po nim w wyrazie litery.
2) HE to delikatnie, łagodnie wymawiana litera ch.
3) HET to twarde h.
4) AIN to bardzo twardy, szczekliwy dźwięk zwartych wiązadeł, które zostały gwałtownie otwarte. Dźwięk nieznany w języku polskim.

Cztery wymienione gardłowe zostały ułożone w Księdze Jecirah od najdelikatniejszej do na jtwardszej.

5) BET - zobacz wyżej.
6) WAW - wymawiamy jak ł albo w.
7) MEM - wymawiamy jak m.
8) PE - zobacz wyżej.

Zwykle te cztery nazywa się "wargowymi", ze względu na wargową realizację. Są jakby po przeciwnej stronie w stosunku do gardłowych, przy których usta są zawsze otwarte. Tu usta są zamykane, a siła ich zamknięcia wzrasta, czemu w opisie odpowiada kolejność liter.

9) GIMEL - zobacz wyżej
10) JOD - wymawiamy jak j.
11) KAF - zobacz wyżej.
12) KOF - wymawiamy jak k, ale bardziej głucho i energicznie.

W tych czterech rozpoczęła się aktywność języka - podnosi się i przebywa w środku, pomiędzy podniebieniem górnym, a dolnym. Dźwięk kształtowany jest przepływając przez jego środek i jest zarazem stopniowany: od najbardziej metalicznego do najbardziej głuchego.

13) DALET - zobacz wyżej.
14) TET - język dotyka dziąseł i jednocześnie wymawiamy t
15) LAMED - wymawiamy jak 1.
16) NUN - wymawiamy jak n.
17) TAW- zobacz wyżej.

W wymowie tych pięciu liter aktywny jest czubek języka i ujawnia się znaczenie dziąseł. Język przesuwa się, stopniowo kładąc się coraz bardziej na zębach.

18) ZAIN - wymawiamy jak z albo dz.
19) SAMEK - wymawiamy jak s.
20) GADE - wymawiamy jak c.
21) RESZ - zobacz wyżej.
22) SZIN - wymawiamy jak dźwięk pośredni między ś a sz .
Za masoretami* zaczęto rozróżniać tu dwa dźwięki: sz oraz s (w zapisie: kropeczka w prawym lub lewym górnym rogu litery). Lecz tak nie było na początku.

Tych pięć ostatnich liter ujawnia znaczenie zębów. Język leży między nimi i stopniowo (pokazuje to kolejność liter) przesuwa się do tyłu wraz z zębami dolnymi.

Powyższe opisy to genealogia dźwięku, której płodność ostatecznie zapisuje się w literach. Istotą litery nie jest kształt, lecz bycie nośnikiem dźwięku w szczególny sposób związanego z człowiekiem. Spośród wielu dźwięków niektóre tak są wyryte, że tworzą Układ zwany literami. Jego zrozumienie jest drogą do pojmowania Rzeczywistości.

*( Masoreci działają w VII-VIII wieku. Na ich temat - zobacz Wprowadzenie.)

-18-

Dwadzieścia dwie fundamentalne Litery: przymocowane do kół w 221 (231) bramach.* Koła obracają się do przodu i tyłu. A oto metoda oznaczania, rzeczy: Nic lepszego od ONG (rozkoszy) nic gorszego od NGO (trądu).

KOMENTARZ:
Obraz wzięty z Księgi Ezechiela. Koła to Chajot, w mistycznym widzeniu pokazują się jako duchy z Rydwanu JHWH. W kabale praktycznej są to koła kombinacji liter alfabetu hebrajskiego.
Obracanie do przodu i do tyłu jest metodą oznaczania rzeczy dzięki zamianom miejsca liter w wyrazach lub w kole układu liter. Nie jest to zamiana dowolna, ale "obraca się w kręgu" jednej idei, która ma na przykład sensy przeciwstawne, jak w przykładzie z naszego fragmentu:

ONG (oneg) oznacza ROZKOSZ. Rozkoszowanie się w JHWH albo delektowanie się Szabatem (Księga Izajasza 58,13.14). To mistyczny stan smakowania Boga, delektowania się Jego Imieniem.

NGO (nega) oznacza PLAGĘ. Jest stanem przykrości, szczególnie związanej z doświadczeniem plagi trądu. Wyraz powstał przez zamianę liter wyrazu ONG, jak w kole, które obraca się do przodu i tyłu.

Zmiana miejsca zmienia sens: idea bardzo biblijna - zmiana miejsca przebywania Chwały JHWH zmienia sens historii.**

Wartość liczbowa ONG to: 70+50+3=123. Obrócenie 123 daje 231.
Podobnie jak w części pierwszej widać zależność: liczba - litera - rzecz (słowo)

* Nasz rękopis ma 221, inne 231. Obydwie wersje, jak zobaczymy, są możliwe do przyjęcia.
** Zmiana miejsca litery w wyrazie zmienia sens wyrazu: o metodzie gematrii, temury i notarikon - zobacz Wprowadzenie (rabi Jochanan ben Zakkai, rabi Jozjasz).

 

-19-

Dwadzieścia dwie Litery: wyrył je i wyżłobił je, zważył je, zamienił je, stopił je i ukształtował w nich ciało wszelkiego stworzenia i ciało wszystkiego, co ma być stworzeniem. Z jednej strony policzył je i zamienił: ALEF z nimi wszystkimi i je wszystkie z ALEF, BET z nimi wszystkimi i je wszystkie z BET, GIMEL z nimi wszystkimi i je wszystkie z GIMEL. I one wszystkie obracają się dookoła. Ukazują Jego wywodzenie się w 221 (231) bramach. Wszelkie stworzenie i wszelka mowa wywodzą się w jednym Imieniu.

KOMENTARZ:
Sens Układu Liter wyjaśnia następny fragment.
Kształtowanie świata w literach alfabetu hebrajskiego, dokonuje się dzięki Wielkiemu Imieniu JHWH, które jest na początku całej genealogii Rzeczywistości. W Nim wszystkie Litery zostały wyryte i uzyskały aktywność, która zrodzi -miedzy innymi - aktywność Biblii. Obrót Liter dookoła jest ruchem zakorzenionym w Duchach-Chajot, dla których także motorem jest TETRAGRAMMATON.


Gra Gra