Start arrow Geometria życia arrow Tajemnice geometrii arrow Tajemniczy porządek liczb
piątek, 29 maj 2020
Tajemniczy porządek liczb PDF Drukuj E-mail
Napisał Marek Rostkowski   
środa, 19 lipiec 2006
Spis stron
Tajemniczy porządek liczb
Kwadrat Saturna
Liczby na płaszczyźnie
Struktura fraktalna
Eneagram Gurdżijewa

Znamy wiele podziałów liczb, lecz ten, który chciałbym tu przedstawić, jest dość specyficzny. Mianowicie uwzględnia on zależności między liczbami jakie pojawiają się w różnych symbolach. Przede wszystkim mam tu na myśli Eneagram Gurdzijewa na bazie którego powstał stosowany powszechnie w opis związków interpersonalnych, jak również magiczny kwadrat Saturna, którego historia sięga bardzo daleko. Znany jest on również w filozofii chińskiej. Praktycznie używany jest do dnia dzisiejszego przez znawców sztuki Feng Shui.

Zacznijmy od początku. Dość powszechnie znany jest system porządkowania liczb od najmniejszej do największej:

Image

Przy czym liczby powyżej 9 są jedynie rozwinięciem liczb podstawowych. Tak więc dowolną liczbę całkowitą możemy zawsze uprościć do wartości podstawowej która to jest swoistym korzeniem. I tak dla liczby 11 będzie to 2 ponieważ 1+1=2 a dla liczby 349 będzie to 3+4+9=7. Sprawa ta jest oczywista i powszechnie stosowana w numerologii.

Podstawowo zatem mamy 9 liczb, które kształtują wszystkie pozostałe. Możemy je podzielić na różne sposoby np. na dwa zbiory liczb parzystych: 2,4,6,8 oraz nieparzystych 1,3,5,7,9. Mnie natomiast bardziej zainteresował podział liczb na 3 zbiory.
Dlaczego trzy? Trzy jest wartością, która pojawia się w różnych przejawach życia:
  • mistyka  (Kabała i 3 litery matki) ,
  • religia (Święta Trójca),.
  • biologia (podział zygoty na 3 rodzaje komórek macierzystych)
  • technologia (trzy podstawowe kolory Red Green Blu tworzą resztę kolorów widma widzialnego)
  • matematyka (liczby ujemne, zero, dodatnie)
  • trzy wymiary rzeczywistości: długość, głębokość, wysokość
  • podział czasu na trzy okresy: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
  • etapy funkcjonowania organizmu: narodziny, życie, śmierć

Tak się szczęśliwie złożyło, lub też nie jest to przypadkiem, że podstawowych 9 liczb można podzielić  dokładnie na 3 części bez jakielkolwiek reszty.  9/3=3 - wie o tym każde dziecko.
Pytanie tylko według jakiej zasady wykonać ten podział?
Jak wiadomo życie jest procesem ciągłym zanurzonym w nieskończoności ciągłych przemian. Jego symbolem jest koło lub spirala i na ten właśnie symbol nałożyłem ciąg liczb naturalnych rosnących od jedności do nieskończoności.

Image

Jak widać otrzymujemy trzy zbiory liczb:

3 - 6 - 9
1 - 4 - 7
2 - 5 - 8


które można przedstawić jeszcze inaczej.

Image

Jak można zauważyć proces tworzenia tych trzech zbiorów jest bardzo prosty. Do trzech pierwszych liczb 1-2-3 dodaje się zawsze liczbę 3. Według tej zasady możemy otrzymać dowolną liczbę naturalną.
Liczby 1 ,2 ,3 stanowią fundament na którym oparta jest dowolna liczba. Warto zauważyć, że tworzenie jakiejkolwiek liczby jest procesem dodawania, powiększania zawsze o tą samą wartość - czyli 3.

1+3+3+3+3...+3
2+3+3+3+3...+3
3+3+3+3+3...+3

Dla przykładu, według tej zasady, liczbę 19 można rozpisać następująco:

19 = 1+3+3+3+3+3+3Gra Gra